Lichamelijk letsel is de min of meer aanzienlijke schade aan het lichaam van een slachtoffer dat een ongeval heeft gehad. Deze schade kan zowel de lichamelijke als de psychische integriteit van het slachtoffer aantasten. Dit zijn allemaal trauma's die recht geven op zorg en schadeloosstelling. Indien het echter de bedoeling is dat het slachtoffer letselschade claimen gaat, rijst de vraag op welke schadevergoeding hij of zij aanspraak kan maken. De omvang van de schade en het bedrag van de verschuldigde schadevergoeding kunnen worden vastgesteld met de hulp van een deskundige. Meer informatie vind je op onze website letselschade.nl.

letselschadevoorbeeld: industrieel ongeval

De vergoeding van een arbeidsongeval wordt uitgekeerd volgens de regels van het sociaal recht. Indien de werkgever echter schuld heeft, zijn de regels van het gemene recht van toepassing en die zijn veel gunstiger voor het slachtoffer.

Indien het ongeval plaatsvindt tijdens de reis naar het werk terwijl het slachtoffer passagier was in een motorvoertuig, vindt de schadevergoeding plaats volgens de regels van het gemene recht. Indien het ongeval plaatsvindt tijdens de reis naar het werk terwijl het slachtoffer bestuurder was van een landmotorrijtuig, vindt de schadevergoeding plaats volgens de regels van het gemene recht. De bestuurder mag echter geen enkele fout hebben begaan die zijn schadevergoeding zou kunnen beperken. Hij/zij kan gedekt zijn door een bestuurdersgarantie op de voertuigovereenkomst. De regels van het contract zijn dan van toepassing.

Letselschadevoorbeeld: medische fout

Vanaf het moment dat de medische fout van de arts is vastgesteld, zal de schadeloosstelling van het slachtoffer van de fout geschieden volgens de regels van het gemene recht. Wanneer de gevolgen van de medische fout groot zijn, kan het zeer nuttig zijn om te worden verdedigd door een advocaat die gespecialiseerd is in schadevergoeding, zodat men een deskundige heeft die het bedrag van de schade correct weet te berekenen.

Hoe moeten de schade en de vergoeding in gemeen recht worden berekend?

De schadeloosstelling van het slachtoffer van een verkeersongeval, een aanranding, een ziekenhuisinfectie of een levensongeval wordt schadevergoeding naar gemeen recht genoemd en wordt bepaald volgens de regels die in Frankrijk door de rechtbanken worden toegepast op het gebied van de vergoeding van letselschade. De rechtbank zal dus een aantal schadevergoedingen inhouden, zoals pretium doloris, cosmetische schade, morele schade, winstderving, enz. Je kunt meer lezen over de berekening van letselschade. Het letsel wordt gewoonlijk vastgesteld door een medisch deskundige die onder meer het percentage blijvende invaliditeit zal bepalen. In geval van een medisch ongeval kan de schade worden vastgesteld door het CRCI.