Wat doet incasso Apeldoorn als je haar inschakelt? 

Als particulier, als bedrijf en zelfs als overheid loop je soms tegen debiteuren aan die facturen niet betalen. Het kunnen eenvoudige problemen zijn, zoals dat de factuur vergeten is maar er kan ook onenigheid ontstaan over de juistheid van de factuur. Ingewikkeldere problemen kunnen lang duren maar ook als de debiteur onbereikbaar is kan je soms lang moeten wachten op je geld. Het maakt eigenlijk niet uit wat de reden is dat je incasso Apeldoorn inschakelt, ze kunnen je helpen met het innen van de nog openstaande factuur of facturen. Hieronder wordt uitgelegd wat zij voor je kunnen doen. 

Wat is een incassobureau? 

Heel zwart-wit is een incassobureau een onderneming die voor anderen facturen int. Vaak zijn er ook nog andere diensten die afgenomen kunnen worden, zoals het adviseren over de cashflow of het beheren van de debiteuren. Incasso Apeldoorn heeft geen speciale bevoegdheid zoals een deurwaarder, maar zij zijn wel gespecialiseerd op het gebied van debiteurenbeheer en incassomanagement. Je kan vaak ook een abonnement afsluiten waarbij je op regelmatige basis een dossier aan kan brengen tegen een vast maandelijks of jaarlijks tarief. Zo voorkom je ongemerkt hoge kosten. 

Denk na over oninbare vorderingen verkopen aan incasso Apeldoorn

Heb je een vordering die oninbaar is? Dan kan je deze aan het incassobureau verkopen. Sommige facturen blijven enorm lang open staan en op een gegeven moment wil je er afscheid van nemen. Dat kan zijn omdat je er geen negatieve energie meer in wil steken of om fiscale redenen. Door de vordering over te dragen aan het incassobureau kan jij een afkoopsom ontvangen waardoor je de schade beperkt en zal het incassobureau op haar beurt de vordering proberen te innen als winstmodel. Dit soort vorderingen worden ook wel cessie-vorderingen genoemd en moeten aan de debiteur schriftelijk kenbaar gemaakt worden. 

Tegenwoordig bestaan er ook mogelijkheden van debt trading. Dat houdt in dat het incassobureau een groot bestand opkoopt tegen bijvoorbeeld 25% van de nominale waarde. Op die manier doe je als bedrijf aan damage control en kan je het verlies beperken. 

Incasso Apeldoorn neemt alle zaken waar in het dossier

Als je een dossier ter incasso legt bij incasso Apeldoorn dan doen zij alle handelingen voor je. Vaak begint het met de eerste stap, oftewel het informeren van de debiteur over de nog openstaande factuur. Alle telefonische contacten, herinneringen, aanmaningen, ingebrekestellingen en zelfs eventueel de gerechtelijke procedure wordt door hun uitgevoerd. Op die manier kan jij je richten op jouw core business en kan het incassobureau doen waar zij goed in zijn: het innen van openstaande facturen. Het is daarom van belang dat je zelf ook geen contact zoekt met de debiteur en als de debiteur met jouw contact zoekt hem of haar door te verwijzen naar het incassobureau. Verder kan je in het online portaal 24/7 bij de stand van zaken, de betalingen in zien maar ook vragen stellen over de lopende dossiers. Op die manier hou je toch nog grip en inzicht terwijl anderen je zorgen uit handen nemen. 

Meer weten? Ga dan naar Incassonet.nl.