Een noodplan dient niet alleen als leidraad tijdens een noodsituatie, maar stelt ons ook in staat om onopgemerkte risico’s op te sporen die de situatie kunnen verergeren en later te elimineren.

Wat zijn de voordelen van een BHV-cursus?

Zoals de naam al suggereert, wordt een plan gebruikt om te plannen en concreet te zien welke elementen en personele middelen ons ter beschikking staan om een delicate situatie het hoofd te bieden. Het hebben van een interventieplan kan ons uiteraard helpen om tijd en energie te besparen.

Samenvatting van een noodplan

Het noodplan omvat alle mogelijke nood- of crisissituaties, de gevolgen daarvan, de te nemen maatregelen en de middelen die ons te hulp kunnen schieten. Het bevat ook een gedetailleerde lijst van mensen in jouw directe omgeving die bereid zijn om te helpen in deze situaties.

Het is in het noodplan dat we de stappen vinden om onverwachte en plotselinge situaties beter te beheersen. Het doel van het rampenplan is om de schade als gevolg van een crisissituatie te beperken, ongevallen te voorkomen en mensen in staat te stellen hun dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk te hervatten.

Het noodplan zal potentiële noodsituaties en potentiële ongevallen identificeren die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en veiligheid van mensen, of het nu gaat om werknemers, bezoekers, derden of buren van de organisatie en het milieu. Daarom zal het voor elk noodscenario de respectieve acties presenteren, zodat de mogelijke negatieve effecten niet optreden.

Noodsituaties en bijbehorende acties

Een noodsituatie kan worden opgevat als elke ongeplande gebeurtenis die, vanwege de ernst ervan, een onmiddellijke en onvermijdelijke actie vereist voor de blokkering en insluiting ervan. En, indien mogelijk, repareren. Men kan dus denken dat het voorbeelden zijn van noodsituaties, brand, explosie, chemisch lek, gaslek en het morsen van ontvlambare vloeistoffen.

Het is noodzakelijk dat bij de ontwikkeling van het rampenbestrijdingsplan de acties voor elk scenario hiervoor geschikt zijn. Dit komt omdat bijvoorbeeld de actie bij een brand sterk verschilt van de actie bij een chemisch lek.

Het is het vermelden waard dat dit verschil niet alleen zit in de gevolgen die elke situatie kan hebben voor de mens of het milieu, maar ook in wat er gedaan moet worden. Bepaal dus wie voor elke activiteit wordt opgeleid, welke apparatuur moet worden gebruikt, wie verantwoordelijk is voor elke stap, welke middelen nodig zijn en welke entiteiten moeten worden geactiveerd.

De haalbaarheid van het rampenplan

Opgemerkt dient te worden dat het noodplan, naast de voordelen voor de bescherming van het milieu voor de betrokkenen bij de beschreven scenario’s, de vermindering van mogelijke kosten met zich meebrengt, die het bedrijf zou hebben in het geval van gebeurtenissen met grotere negatieve gevolgen. Deze effecten kunnen het herstel van materiële schade aan de fysieke structuur van de organisatie of het herstel en de boetes als gevolg van milieuvervuiling omvatten.

Daarom is het strategisch dat bedrijven de BHV-cursus aan hun medewerkers aanbieden en alle mogelijke noodscenario’s en passende acties voor elk van hen omvatten.