Met energie transitie wordt het bedoeld het omzetten van fossiele brandstof naar groene energie. Hoe verloopt dit proces? Er wordt beweerd dat de energietransitie de beste optie is om ons milieu schoon te houden. Wat is het verschil tussen de groene energie en fossiele brandstof?

Fossiele brandstof

De fossiele brandstof is het meest opgemaakt uit plantaardige en dierlijke resten, waaruit aardgas, aardolie en steenkool geproduceerd wordt. Op plaatsen die vroeger boomrijk waren kunnen er aardgassen ontstaan. Met boortorens kan aardolie, die ontstaan is uit resten van planten en dieren resten uit ondiepe zeeën, uit de grond geboord worden.

Groene energie

Deze energie wordt op milieuvriendelijke wijze opgewekt. De opwekking van deze energie kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan door middel van een windmolen, zonnecollectoren of het verbanden van biomassa.

Energie transitie

Alle fossielen brandstoffen dus aardolie, aardgas en steenkool worden omgezet tot groene energie, door energieleveranciers wordt er zelfs al groene energie aangeboden aan hun klanten. De klant krijgt de keus om zelf zijn eigen energie op te wekken middels zonnepanelen. Er wordt daarnaast ook steeds gewerkt naar innovatievere mogelijkheden om zelf in eigen energieverbruik te kunnen voorzien. De enige uitdaging van het energie transitie proces is de verwarming, waar er aardgas voor gebruikt wordt. Welke vervangen kan worden door zonne-energie, groengas en biomassa. Meer informatie over duurzame energie transitie vind je hier.