Streven naar diversiteit in het managementteam

Board Refeshment

Een succesvol managementteam zit hem in diversiteit. Het werven en selecteren van een geschikte kandidaat moet niet haastig worden gedaan. Dit geldt zeker voor een klein team waarin het nogal lastig is om een balans te vinden in kennis en vaardigheden. Wanneer het gewenst is om geadviseerd te worden of om een nieuwe kandidaat toe te voegen aan het team kunnen gespecialiseerde bedrijven zoals Board Refeshment de uitkomst bieden.

Het belang van diversiteit


Vijf jaar geleden bracht het bedrijf McKinsey & company een rapport uit waarin 366 bedrijven werden onderzocht gezien de diversiteit. De bedrijven die hoog scoorde op diversiteit op basis van etniciteit was de kans maar liefst 35 procent hoger dat de managers meer verdiende dan ten opzichte van het gemiddelde salaris in de markt. In een bedrijf waarin de man/vrouw verhouding gelijk is was een stijging te zien van 15 procent. Credit Suisse analyseerde wereldwijd 2400 bedrijven en concludeerde dat bedrijven met minimaal 1 vrouw aan de top aan het werk is, de inkomensgroei en rentabiliteit op het eigen vermogen hoger was dan bedrijven waar geen vrouw werkzaam is aan de top. De laatste jaren zijn er steeds meer onderzoeken gedaan naar het belang van diversiteit binnen het team en dan met name gericht op de toplaag zoals het bestuur en Adviesraad. Conclusie is dat een divers team beter functioneert door drie factoren, namelijk:

  1. De focus wordt gelegd op feiten. Een divers team met verschillende achtergronden kunnen het ‘normale’ mening veranderen in een nieuw manier van denken.
  2. De feiten worden zorgvuldig verwerkt. De informatie die binnenkomt wordt anders verwerkt dan een groep met ‘gelijken’. 
  3. Diverse teams zijn innovatiever. Bedrijven proberen zich altijd te onderscheiden van de concurrent waardoor er innovatieve handelingen genomen moet worden en de innovativiteit wordt gestimuleerd door diverse groepen samen te stellen op basis van ras, geslacht, etniciteit en nationaliteit.