Schone lucht als belangrijke pijler in fabrieken

Schone lucht

Bij de term “slechte luchtkwaliteit” denken we vooral aan volgelopen wegen, smog in de lucht en rokende schoorstenen. Het is een fenomeen dat je het liefst wil vermijden en waartegen je jezelf wilt beschermen en die in de optiek van velen vooral buiten plaatsvindt. Wat we soms vergeten, is dat slechte luchtkwaliteit juist binnen ook voor ernstige problemen kan zorgen. Veel fabrieken, industriële omgevingen en werkplaatsen zijn een thuis voor ongezonde en soms zelfs gevaarlijke dampen, kleine stofdeeltjes en andere producten die de kwaliteit van de lucht drastisch verminderen. 

Schone lucht is noodzakelijk 

Het grootste gedeelte van de wereldbevolking woont op plekken waar de luchtkwaliteit minder is dan de gezondheidsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijven. Veelvuldige blootstelling aan lucht van slechte kwaliteit heeft een negatief effect op de gezondheid. Ziektes zoals longkanker, een beroerte, ademhalings- en luchtwegeninfecties en hartziekten zijn vaak terug te leiden naar frequente blootstelling aan vervuilde lucht. Zeker in fabrieken, waar de luchtkwaliteit vaak nog veel slechter is dan bijvoorbeeld op straat, worden werknemers veelvuldig blootgesteld aan risico’s. Het is daarom erg belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat werknemers in een veilige en gezonde omgeving aan het werk kunnen door een goede luchtzuivering te waarborgen. 

Extra risico in de fabriek

De reden dat de luchtkwaliteit in fabrieken en werkplaatsen zoveel slechter is, is omdat veel routinematige processen in deze omgevingen stof, poeder en aërosolen genereren. Denk bijvoorbeeld aan polijsten, snijden, slijpen, solderen, lassen en het laten uitharden van bepaalde materialen. Al deze processen sturen hele kleine deeltjes de lucht in, waar ze zich makkelijk verspreiden en zo ingeademd worden. Daarnaast kunnen ze ook terecht komen op oppervlakken, apparatuur en ventilatiesystemen wanneer deze niet goed genoeg werken. 

Het effect van schone lucht 

Wanneer je de luchtkwaliteit in de fabriek of werkplaats verbetert met behulp van bijvoorbeeld filters en goede afzuigapparatuur, dan wordt de veiligheid voor de medewerker verbeterd. Dat zorgt ervoor dat alle medewerkers veilig aan het werk kunnen en dat het bedrijf voldoet aan de laatste wetgeving rondom arbeidsomstandigheden, waardoor je grote boetes of schadeclaims voorkomt. Daarnaast versnelt schone lucht de productie, doordat apparatuur niet meer beschadigd wordt door fijnstof of dampen die vrijkomen. 

De verwachting is dat de wetgeving en standpunten rondom de luchtkwaliteit in fabrieken de komende jaren drastisch zullen veranderen en dat werkgevers grote stappen moeten gaan maken in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het is daarom verstandig om er zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan!