Op welke gebieden kan een notaris bijstaan?

notaris

Een notaris kan jou helpen bij het vastleggen van bepaalde afspraken. Een notaris kan veel betekenen voor families, particulieren, commerciële organisaties, stichtingen en ondernemers. Een notaris is er toe bevoegd om authentieke documenten, ook wel notariële akten, op te maken. In dit soort documenten worden afspraken gemaakt als er bepaalde zaken gebeuren. Het doel van dit soort documenten is dat je bent voorbereid op bepaalde dingen die kunnen gebeuren. Een notaris zorgt dat er rechtsgeldige en bindende afspraken worden gemaakt. Op zoek naar een notaris? Ga langs bij Het Notarieel.

Ondernemingen

Een notaris kan op veel gebieden jouw onderneming bijstaan bij het vaststellen van bepaalde zaken en afspraken. Staat jouw onderneming nog in de kinderschoenen? Ben je bezig met het oprichten van een onderneming? Wil je de statuten van je onderneming wijzigen? Gaat uw onderneming aandelen uitgeven? Een notaris kan helpen bij het maken van duidelijke afspraken. 

Het kan ook zijn dat jouw onderneming gaat fuseren met een ander bedrijf of dat er juist een splitsing in het bedrijf komt. Een splitsing kan voort komen uit een herstructurering of door reorganisatie.

Familie

Er zijn bepaalde levensgebeurtenissen die een grote impact op jouw leven hebben. Als jij de partner van je leven hebt ontmoet, dan wil je dat ergens registreren. Het is goed om afspraken te maken over huishouding, bezittingen en partnerpensioen. Het geeft je zekerheid en rust als dit op papier staat in een samenlevingscontract. Als je in het huwelijksbootje stapt kan het zijn dat je bepaalde bezittingen en schulden apart wilt houden. Dit kan een notaris voor jou vast stellen in de huwelijksvoorwaarden.

Het kan zijn dat je een partner of vader of moeder verliest. Het is belangrijk om op een bepaalde leeftijd te gaan praten over het testament. Het is goed om dit vervolgens te laten opstellen door een notaris. Een notaris is onpartijdig en zal dus de wensen van de overledene op papier zetten, de rest zal eerlijk verdeeld worden. Als je als familie de spullen gaat verdelen, kan dit voor geschillen zorgen. Als je zeker wilt zijn dat alles discreet wordt verdeeld, schakel dan een notaris in.