Hecht je waarde aan jouw klant of medewerker? Maak dan gebruik van een locker met pincode.

locker 7

Het belang voor het hebben van goede lockers wordt steeds belangrijker. Dit omdat wij als mens ook steeds veranderen in onze behoefte en eigendommen. Met name het laatste speelt de afgelopen tijd een grote rol, vanwege de nieuwe innovaties die in de wereld plaatsvinden. Zo hechten mensen ook steeds meer waarde aan het veilig kunnen opbergen van deze (nieuwe) eigendommen. Dat kan gelukkig ook in een locker met pincode.

Wat heeft zo’n locker met pincode mij te bieden?

Er zijn nog een aantal voordelen te benoemen voor een locker met pincode. Dit geldt zowel voor de eigenaar als de gebruiker van de lockers. Zo verhelp je het probleem dat je komt te zitten met kwijtgeraakte sleutels waardoor bepaalde lockers niet meer kunnen worden geopend. Want eerder maakte je die lockers open door middel van een druppel, sleutel of badge. Dit kost jou als eigenaar van die lockers veel tijd, maar door over te stappen op de lockers met pincode verhelp je dat probleem en beperkt je dit risico. Verder kan je ook een paar eigenschappen toevoegen aan deze lockers. Zo kan je bepalen tot wanneer een locker als het ware op ‘bezet’ mag staan, wat je bijvoorbeeld op 24 uur kan zetten. Daarnaast kan je ook instellen dat iedere persoon die een locker gebruikt ook echt maar een locker in gebruik kan nemen. Zo zorg je er namelijk voor dat de lockers optimaal kunnen worden gebruikt door zoveel mogelijk personen.

Hoe werkt zo’n kluisje?

De gebruiker van een locker met pincode krijgt vooraf van de eigenaar een persoonlijke code. Hiermee kan hij of zij eenvoudig de locker openen en weer sluiten. De pincode bestaat uit vier cijfers, maar meer is ook mogelijk door personalisering. Verder kan de eigenaar er ook voor kiezen om automatische pincodes te genereren. Zo kan je in een relatief korte tijd veel pincodes uitdelen.