Echtscheiding en nieuwe pensioenwet: mogelijk grote gevolgen

Als u gaat scheiden, zult u niet direct aan uw pensioen denken. Toch hangen deze twee onderwerpen nauw samen. Gaat u na 1 juli 2022 scheiden? Dan kan de nieuwe pensioenwet grote gevolgen hebben voor uw situatie. We leggen uit wat er verandert qua nabestaandenpensioen, partnerpensioen en ouderdomspensioen.

Pensioen ex-partner

De wet is duidelijk: uw ex heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd door u tijdens uw huwelijk. Juristen noemen dit verevening. Het is overigens mogelijk om hier andere afspraken over te maken als u gaat scheiden. Er zijn een aantal voorwaarden die bepalen of dat uw ex recht na een echtscheiding heeft op een deel van uw pensioen, een gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u hier meer over vertellen. Een gevolg van deze wettelijke regeling is dat ex-partners financieel met elkaar verbonden blijven, ook na hun scheiding. Daardoor kan bijvoorbeeld een bepaalde afhankelijkheid van uw ex ontstaan.

De nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet, die geldt na 1 juli 2022, brengt een aanzienlijke wijziging ten aanzien van het huidige stelsel met zich mee. Allereerst geldt dat iedere partner het recht houdt op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Conversie is de term die wordt gehanteerd voor het recht op het deel van het pensioen dat een ex-partner heeft.

Binnen het nieuwe stelsel kunnen ex-partners eigen keuzes maken. Wilt u uw pensioen eerder of juist later laten ingaan? Of wilt u een vast of variabel pensioen? U kunt het zelf beslissen. Een gemaakte keuze heeft geen impact meer op het deel van het pensioen van de ex-partner. Tot slot: in het geval van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis hebben beiden exen recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen.

Afspraken maken

De wijzigingen in de nieuwe pensioenwet gelden standaard. Wat als u zich niet kunt vinden in de nieuwe wet? In dat geval kunt u zelf afspraken maken. Als u dit doet, moet u deze afspraken uiterlijk binnen zes maanden melden bij uw pensioenuitvoerder(s).

Scheiden vóór 1 juni 2022

Soms is het handig dat u voor 1 juli 2022 officieel gescheiden bent om te voorkomen dat er automatische conversie optreedt voor u. Wanneer uw echtscheiding wordt ingeschreven, verschilt per gemeente. Omdat dit nooit van tevoren bekend is, is het verstandig om uw echtscheiding vóór 1 juni 2022 te laten uitspreken.