De transitievergoeding berekenen 

Word je ontslagen door jouw werkgever? Dan heb je recht op een wettelijk vastgestelde transitievergoeding. Een transitievergoeding is dus een vorm van ontslagvergoeding. De hoogte van deze ontslagvergoeding is via een berekening vastgelegd in de wet. Natuurlijk wil je na jouw ontslag weten wat de hoogte is van de transitievergoeding waar je recht op hebt. Omdat de berekening van de ontslagvergoeding is vastgesteld in de wet kun je zelf de transitievergoeding berekenen waar je bij je ontslag recht op hebt. Voor het ontslagvergoeding berekenen kun je een tool gebruiken. Je vult dan op een website een aantal gegevens in, zoals geboortedatum, datum in dienst en bruto maandinkomen. Door te klikken op de knop "Bereken" wordt de hoogte van de ontslagvergoeding direct berekend.

Weten waar je recht op hebt

Bij het transitievergoeding berekenen wil je natuurlijk weten waar je recht op hebt. Je hebt, berekend vanaf de eerste werkdag t/m de laatste werkdag in dienst, recht op 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De transitievergoeding waar je recht op hebt bedraagt maximaal 83.000 euro bruto. De bruto transitievergoeding wordt door de werkgever netto uitgekeerd. Van de bruto transitievergoeding kan dus nog wel 40% afgaan. 

Transitievergoeding uitkeren aan werknemers die langdurig ziek zijn geweest

Ook werknemers die langdurig ziek zijn geweest, en die twee jaar lang loon hebben ontvangen van hun werkgever, hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding. Is de transitievergoeding berekend? Soms blijkt dan dat de werkgever een hoge transitievergoeding moet betalen. De werkgever kan dat onrechtvaardig vinden, want hij heeft al veel geld betaald aan doorbetaling van het loon en aan eventuele kosten voor re-integratie van de werknemer. Daarom is er vanaf 1 april een compensatieregeling voor werkgevers. Een werkgever die een transitievergoeding heeft uitgekeerd aan een langdurig zieke werknemer mag compensatie aanvragen bij de overheid.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding 

Wil je je transitievergoeding berekenen? Dan moet je natuurlijk wel zeker weten of je recht hebt op een transitievergoeding. Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je hebt bijvoorbeeld geen recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt. Je hebt ook geen recht op een transitievergoeding als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of hebt nagelaten te handelen. Ben je op staande voet ontslagen? Dan bestaat de kans dat je geen transitievergoeding krijgt. Dit is dus niet altijd het geval. Word je ontslagen omdat je de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kun je geen aanspraak maken op een transitievergoeding.